Beton towarowy

Stabilizacyjny: C5/6 do C10/12,5

Konstrukcyjny: C12/15-C35/45

Betony specjalne (m. in. mostowy)

Zaprawa cementowa

Dysponujemy betonomieszarkami o pojemności 8 i 10 12 m3 betonu oraz pompą o wysięgu 33m i gruszkopompą -28 metrów