Beton towarowy

Stabilizacyjny: B5 do B12,5

Konstrukcyjny: B15-B40

Betony specjalne (m. in. mostowy)

Zaprawa cementowa

Dysponujemy betonomieszarkami o pojemności 6, 8 i 10 m3 betonu oraz pompą o wysięgu 33m i gruszkopompą -28 metrów